Search

9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Notları 01 - Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri

9 Eylül 2013 Pazartesi

Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri

Bilim, evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan, bunu düzenli bilgi haline dönüştüren çalışmalar bütünüdür. Sanat, insanların kendileri ve doğa karşısındaki duygu ve düşüncelerinin çizgi, renk, biçim, söz ve ritm gibi unsurlarla güzel ve etkili bir biçimde ve kişisel bir üslupla ifade edilmesidir.

Sanatçı ile bilim adamı aynı meseleye farklı gözlerle bakar.
Örneğin, bir gök olayı olan "yıldırım" karşısında bilim adamının tavrı, bu doğa olayının nedenlerini araştırmak, bundan korunmanın yollarını bulmaya çalışmaktır. Bilim adamı bu duyarlıkla çalışarak paratoneri bulmuş ve bunun etki alanını formüllerle ifade etmiştir. Ama bir sanatçı "yıldırım" karşısında bambaşka bir tavır takınır. O, dış dünyada algıladıklarını kendi sanatsal gerçekliğinde yeniden oluşturur. Pir şair, "yıldırım" sözcüğünün çağrışım gücünden, yan ve mecaz anlamlarından faydalanarak kendi duygu ve hayallerini dile getirir.
Gelmedin son hayal de yanıp yanıp kül oldu
Bu deruni kavgada kırılan gönül oldu
Şimdi menziller elem, yürek duman, sine çak
Devleri mahkum eden hayatım şimdi helak
Gelmedin yıldırımlar düştü hülyalarıma
Nasıl kıydın be zalim masum rüyalarıma
Nasıl kıydın be zalim masum rüyalarıma
Nurullah Genç
  • Bilimsel eserlerin önceliği doğruluk ve faydadır.
  • Bilimsel eserler, bilgi vermek,  öğretmek, düşündürmek, açıklamak vb. amacıyla yazılır.
  • Bilimsel eserler, bilimsel bir gerçekliği nesnel olarak anlatır.
  • Sanat eserleri güzelliği ön planda tutar.
  • Sanat eserlerinde amaç öğretmek ve bilgi vermek değil, bir duygu ya da düşünceyi sezdirmek, hissettirmek ve çağrıştırmaktır. Okuyucuda coşku ve heyecan uyandırmak, okuyucunun estetik duygusunu açığa çıkarmak ve ona sanatsal zevk aşılamaktır.
  • Sanat eserlerinde öznel bir anlatım vardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Translate