Search

XVII. YY'da Avrupa'da Siyasi, Bilim ve Teknikteki Gelişmeler Sunu Slayt İndir Download Tarih

29 Aralık 2013 Pazar

Slaytın tamamı internetten bulunan veriler ile TARAFIMDAN oluşturulmuştur, ticari amaç güdülmedikçe herhangi bir yerde site linki belirterek paylaşılabilir veyahut herhangi bir kaynak belirtme zorunluluğu olmadan sunum olarak kullanılabilir.

XVII. YY’DA AVRUPA’DA SİYASİ, BİLİM ve TEKNİKTEKİ GELİŞMELER

XVII. YY’DA AVRUPA’DA SİYASİ DURUM

Rönesans ve Reform hareketleri ile modernleşen Avrupalı devletler XVII. yyda güçlerini oldukça arttırmış, merkezi otorite kurmuşlardır. Coğrafi keşifler de bu güçlenmelere yardımcı olmuştur. Aydınlanma Çağı olarak bilinen bu çağda Avrupalı devletler arasında din merkezli savaşlar olmuştur.

30 YIL SAVAŞLARI (1618-1648)

XVII. yy başlarında Avrupa’da, Kutsal Roma-Germen İmparatoru II. Ferdinand’ın Protestanlar’ı ortadan kaldırmak amacıyla İspanya ile işbirliği yaparak Protestan Alman  prenslere saldırmasından dolayı 30 Yıl Savaşları çıkmıştır.

‘Mezhep Savaşları’ da denen bu savaşlara daha sonra Protestanlığı kabul etmiş olan Danimarka, Hollanda ve İsveç de Protestan Alman prenslerinin yanına girdi. Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu’nun savaşı kazanmasından çekinen Fransa, Katolik mezhebinden olmasına rağmen Protestan bloğuyla anlaşarak Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu’na (Almanya) karşı savaştı. Almanya-Fransa savaşına dönüşen 30 Yıl Savaşları Almanya’nın yenilgisiyle sona erdi. Savaş sonunda (1648) Westfalya Antlaşması yapıldı.

WESTFALYA ANTLAŞMASI

Alman İmparatoru, Protestan Alman prenslerinin siyasal ve dinsel özgürlüklerini kabul etti.
İsveç ve Hollanda’nın bağımsızlığı tanındı.
Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu dağılma sürecine girdi ve Almanya’da güçlü prenslikler ortaya çıktı. Bunların en güçlüsü 19. yy sonunda Alman birliğini sağlayan Prusya’dır.
Almanya’dan Alsas-Loren Bölgesi’ni alan Fransa merkeziyetçi yapısını daha da güçlendirdi.

XVII. YY’DA AVRUPA’DA BİLİM-TEKNİK

Avrupa’da Rönesans ve Reform ile modernleşen Avrupa’da skolastik felsefe  yerini bilime bırakmıştır.  Akıl Çağı olarak bilinen bu dönemde modern bilimin temelleri atılmış, teknik alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bilim ve teknik alanındaki gelişmeler sanat dallarını da etkilemiştir. Bilimsel çalışmaların daha rahat yapılabilmesi için bilimsel akademiler açılmıştır. 

John Napier (1550-1617)

John Napier, Merchiston-Edinburgh'da 1550 yılında doğdu, 4 Nisan 1617 in Merchiston Castle'de öldü. Merchiston Baronu ve İskoçya'lı bir matematikçi olan Napier, logaritmanın bulucusu olarak bilinir.

Thomas Harriot (1560-1621)

Thomas Harriot, İngiliz bir astronom, matematikçi, etnograf ve çevirmendir. Harriot teleskop yardımıyla ayın resmini çizen ilk kişidir. Bunu Galilei’den yaklaşık 4 ay önce yapmıştır. 

Francis Bacon (1561-1626)

Francis Bacon, İngiliz filozof, bilim adamı, avukat, hukukçu, devlet adamı ve yazardır. Bilimsel çalışmalarda deney ve gözlemi öne çıkarmıştır. Ona göre bilim, doğanın özüne yönelmelidir. 

Galileo Galilei (1564-1642)

Galileo Galilei, İtalyan fizikçi, matematikçi, gökbilimci ve filozof. Galileo hem yüzyıllardır hakim olan Aristoteles akımından, hem de Kutsal Kitap'tan şüphe duyarak Orta Çağ'daki bilim anlayışında devrim yaratmıştır. İtalya'nın Pisa kentinde dünyaya gelen Galileo, ilk önce tıp eğitimine başlamış, sonra ilgisi matematik ve felsefeye dönmüştür.

25 yaşında Matematik profesörü olan Galileo, genç yaşlarından itibaren hareket hakkında kendi başına deneyler yapmaya başlamıştır 1609'da yapılmış basit bir teleskoptan ilham alarak daha üstün teleskoplar geliştirmiş ve uzay hakkında daha önce hiç yapılamamış gözlemler yapmıştır.

Galileo, kendisinden önce Copernicus'un öne sürdüğü güneş merkezli evren kuramını benimsemiş ve bu nedenle Vatikan kilisesi tarafından iki defa yargılanmıştır. Kilise dünya merkezli bir evren anlayışını savunuyordu ve Copernicus teorisini dine aykırı buluyordu. 1614'te ilk mahkemesinde görüşlerini yayması ve öğretmesi yasaklanmış, 1632'de yazdığı bir kitap nedeniyle yargılanması sonucu ömür boyu ev hapsine mahkum edilmiştir. Bu olaylar nedeniyle Galileo tarihte bilim ve din çatışmasının bir sembolü haline gelmiştir.

Hans Lippershey (1570-1619)

Hans Lippershey,  Teleskobu bulan kişi olarak kabul edilir. Optik aletlerle uğraşırken 2 merceği arka arkaya koyup arkasından baktığında uzaktaki cismin yakına geldiğini görmüştür. Gözleyici adını verdiği bu buluşu Hollanda'da askeri alanda kullanılmıştır. Daha sonra mercekler üzerinde biraz daha çalışıp dürbün biçimine getirmiştir. 

Johannes Kepler (1571-1630)

Johannes Kepler,  Alman gökbilimci, fizikçi, ve matematikçidir. Çağdaş astronominin kurucusu sayılan Kepler 1571 yılında Almanya'nın güneyinde bulunan Weil'da doğdu. Profesör olarak Linz’e gittiğinde 3 yasa keşfetmiştir.

1. Yasası: Bütün gezegenler, odaklarından birinde Güneş'in bulunduğu elips biçimli yörüngeler üzerinde hareket eder. 
2. Yasası: Bir gezegeni Güneş'e bağlayan doğru parçası eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar. 
3. Yasası: Gezengenlerin dolanım sürelerinin karesi ile Güneş'e olan uzaklıklarının küpünün oranı tüm gezegenler için aynıdır.

Descartes (1596-1650)

René Descartes Fransız matematikçi, bilimadamı ve filozof. Batı düşüncesinin son yüzyıllardaki en önemli düşünürlerinden biridir. Skolastik düşünceden sıyrılışın, bir başka deyişle Modern Felsefe'nin Descartes ile başladığı kabul edilir.
Descartes, 1628'den itibaren, 15 yıl süren geziler, savaşlar ve serüvenlerden sonra yerleştiği Hollanda'da, batı düşüncesini altüst eden bir felsefe sistemi kurdu. Öğrendiğinin, gördüğünün, duyduğunun, inandığının hepsini birden büsbütün silerek, her şeyden kuşkulanmaya başladı. Yalnız tek bir şeyden emindi: düşüncenin varlığı. Buradan hareketle evrenin açıklamasını yaptı.

Blaise Pascal (1623-1662)

Blaise Pascal, Fransız matematikçi, fizikçi ve düşünür. En bilinen temel eseri Düşünceler'dir. Daha 16 yaşındayken konikler üzerine bir inceleme yazdı. 1642'de , henüz 18'inde iken, vergi tahsildarı babasının işini kolaylaştıracak, dişliler ve tekerleklerden oluşan mekanik bir hesap makinesi tasarladı. Matematikle uğraşan babasıyla birlikte Paris Mersenne Akademisi'ne kabul edildi.

Robert Boyle (1627-1691)

Robert Boyle, İrlandalı doğa filozofu, kimyager, fizikçi, kâşif ve bir bilimadamıydı". En çok matematik ve fen alanında yaptığı çalışmalarla hatırlanmaktadır. Araştırmalarının ve de kişisel düşüncelerinin açık bir şekilde simyacılıkla bağlantısı olsa da, genellikle, ilk modern kimyager olarak görülür. Çalışmalarının arasından en ünlüsü, The Sceptical Chymist (Kuşkucu Kimyager), kimya alanında bir dönüm noktası olarak görülür.

Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723)

Antonie Philips van Leeuwenhoek, Hollandalı tüccar ve bilimadamı. Genellikle, Mikrobiyoloji'nin babası olarak bilinir. Bir sepetçinin oğlu olarak dünyaya geldi, 16 yaşında bir kumaş tüccarının yanında staja başladı. En iyi bildiği şey mikroskobuyla çalışmaktı. Kendi yaptığı mikroskopla tek hücreli canlıları inceliyordu.

Isaac Newton (1643-1727)

Isaac Newton, İngiliz fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, filozof, ilahiyatçı. 1687’de yayınlanan kitabı Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, klasik mekaniğin temelini yaratmıştır ve tarihte en önemli bilimsel kitaplardan biridir. Bu çalışmasında Newton evrensel kütle çekimini ve hareketin üç kanununu ortaya koymuş ve sonraki üç yüzyıl boyunca bu bakış açısı bilim dünyasına egemen olmuştur.

Newton dünyadaki nesnelerin hareketleri ile gökyüzündeki nesnelerin aynı doğal yasalar ile yönetildiklerini kendi kütle çekim kanunu ile Kepler’in gezegen hareketleri kanunu arasındaki tutarlılıklar ile göstermiştir. Newton ilk yansıtmalı teleskobu geliştirmiş, beyaz ışığın bir prizmaya tutulduğunda farklı renklerden bir tayf yaratması gözlemi sonucu bir renk kuramı oluşturmuştur. Newton bilim adamları tarafından tarihin en etkili insanlarından biri kabul edilmektedir.

Denis Papin (1647-1712)

Denis Papin, Fransız fizikçi. 1681'de düdüklü tencereyi icat eden Fransız bilim adamı. İçindeki basıncı bilmek için bir supap yerleştirmiş, basıncı bir ağırlıkla dengelemişti. Bu gerçek bir "güvenlik supabı"ydı ve kapsamı tencerenin yararını çok aşıyordu.

XVII. YY’DA AVRUPA’DA BİLİM-TEKNİK

  • Yapılan bilimsel gelişmeler sonunda bu dönem akıl çağı olarak adlandırılmıştır.
  • Bu dönemdeki çalışmalar Avrupa’da sanayinin hızla gelişmesini sağladı.
  • Gelişen sanayi bir sonraki yüzyılda yaşanacak olan Sanayi İnkılabı'nın da zeminini hazırlamıştır.
  • Sanayisi gelişen Avrupa devletleri, dünya siyasetinde daha çok sözü geçen bir güç haline geldi.

1 yorum:

Translate